Pre lepšie chápanie súčasnosti je vždy fajn zrekapitulovať si históriu, obzvlášť ak sa jedná o podobne vzdialenú, exotickú a menej známu destináciu ako je Madagaskar. Za týmto účelom si preto rozpovieme príbeh miestneho obyvateľstva, od jeho príchodu cez vznik