Fauna a flóra

Lemur – pravý predstaviteľ madagaskaru

Živočíšna ríša Madagaskaru patrí k tým najunikátnejším na svete. Jej hlavným reprezentantom je primát, ktorý v predstavách ľudí často ostrov zosobňuje. Preto venujeme lemurom špeciálnu pozornosť, priblížime si ich charakterové črty a predstavíme niektoré zo známych druhov tohto živočícha. Všeobecné črty

Fauna plná biodiverzity a unikátov

Podobne ako bola Británia kedysi dávno spojená s Európou, bol aj Madagaskar spojený s Afrikou. Pred desiatkami miliónov rokov sa však od nej oddelil, vďaka čomu si dokázal zachovať viaceré druhy zvierat a rastlín, aké už v Afrike nenájdete. Madagaskar býva