Gastronómia je jednou z oblastí, ktorá veľa vypovedá o obyčajoch, zahraničných vplyvoch a preferenciách danej krajiny. Stručne si preto jedlá a nápoje Madagaskaru predstavíme, pričom hlavnú pozornosť zameriame na tradičné pochúťky, ktoré počas vašej ostrovnej dovolenky nemožno neochutnať. Typické rysy a cudzie